База на податоци COBISS.MK-заемна библиографско-каталожна база на податоци – МФСК Централна медицинска библиотека

Доколку сакате да го пребарате книжниот фонд на Централната медицинска библиотека, кликнете на линкот подолу, за да влезете во нашата база. Доколку не го знаете точниот наслов или автор, скратете го поимот со ставање на ѕвездичка на крајот од зборот.

COBISS+