Странски електронски книги во полн состав

Во 2010 год. купени се 55 книги во електронски облик од колекцијата Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer), чијшто избор е направен од институции со лимитиран буџет. За да може да пристапите до книгите, кликнете на следниот линк  http://ovidsp.ovid.com/. Потоа трeба да впишете корисничко име и лозинка, кои ќе ги добиете во Библиотеката (во 2010 год. беа доставени во писмена форма до сите катедри на Медицинскиот факултет).

На линкот подолу можете да ја преземете целосната листа на наслови, изданија на LWW / Wolters Kluwer.

LWW/Wolters Kluwer книги