Странски електронски книги во полн состав

Во 2010 год. купени се 55 книги во електронски облик од колекцијата Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer), чијшто избор е направен од институции со лимитиран буџет. За да може да ги видите книгите, треба да пристапите на следниот линк  http://ovidsp.ovid.com/

Потоа треба да впишете корисничко име и лозинка, кои ќе ги добиете во Библиотеката (во 2010 год. беа доставени во писмена форма до сите катедри на Медицинскиот факултет).