СПИСАНИЈА со лозинка

  • HINARI
  • EBSCO
  • Clinical Key (https://www.clinicalkey.com/#!/) – списанија и книги од издавачот Elsevier, коишто се достапни во полн текст. На сите членови на катедрите на Медицински факултет доделени им се индивидуални кориснички имиња и лозинки од страна на Elsevier, кои може да ги добијат во просториите на Библиотеката. Оние кои не се членови на катедрите може да ја користат оваа база на компјутерите во Библиотеката.