База на податоци COBISS.MK: МФСК Заемна библиографско-каталожна база на податоци – COBIB.MK

Доколку сакате да го пребарате книжниот фонд на Централната медицинска библиотека, откако ќе влезете во заемната библиографско-каталожна база на податоци – COBIB.MK, одберете Универзитет во Скопје, а потоа Медицински факултет – Централна библиотека.

COBIB.MK