ПРЕТПЛАТЕНИ списанија

 

Направена е претплата до базата ProQuest, којашто овозможува пристап до над 2500 списанија и над 10000 книги и дисертации во полн состав во електронска форма. Списанијата и книгите се од различни издавачи.

За начинот на пристап дo ProQuest, информирајте се во просториите на Централната медицинска библиотека.