За нас Услуги Каталог Презентации Линкови Билтени
      
За нас
  Основање и организациска поставеност
  Оддели
  Книжен фонд
  Корисници
  Вработени
  Работно време
  Контакт
  Повратна информација

 

  

Централна медицинска библиотека
medlib@cmb.edu.mk
Водњанска 17 1000 Скопје Република Македонија
тел: +389 (0)2 3228-356
admin