За нас Услуги Каталог Презентации Линкови Билтени
      
Презентации
  Scientific workshop: Publishing integrity and good practices in editing in biomedicine - Apr. 2014
  Недела на отворен пристап во науката - 2012 год.
  Трибина "Open Access: Каде е Македонија?"

 

  

Централна медицинска библиотека
medlib@cmb.edu.mk
Водњанска 17 1000 Скопје Република Македонија
тел: +389 (0)2 3228-356
admin